Với khách hàng :

 • Chất lượng, uy tín, tiến độ, nhanh chóng
 • Luôn thỏa mãn các nhu cầu của tất cả các khách hàng với chất lượng tốt nhất
 • Cởi mở, thân thiện, cầu thị, nhiệt tình và trân trọng.
 • Nỗ lực cao nhất để các sản phẩm và dịch vụ luôn tiến bộ hơn, góp phần nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống

Với đối tác :

 • Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, ổn định, lâu dài và cùng có lợi trên cơ sở truyền thống kinh doanh đáng tin cậy, đảm bảo chất lượng hàng hóa và tôn trọng khách hàng.
 • Hỗ trợ để cùng nâng cao chất lượng kinh doanh nhằm thảo mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Với nhân viên :

 • Tạo cơ hội học tập, nâng cao trình độ và tác phong làm việc, từng bước đạt tiêu chuẩn quốc tế
 • Tạo cơ hội thăng tiến trên cơ sở hiệu quả công việc, tính chính trực và lòng trung thành với công ty, nhằm đảm bảo điều kiện ngày càng tốt hơn cho cuộc sống

Với cộng đồng :

 • Tôn vinh và gìn giữ những đạo đức kinh doanh
 • Hoàn thành trách nhiệm xã hội chấp hành luật pháp
 • Tích cực góp phần vào sự phát triển chung của xã hội