Giải pháp về công nghệ dịch vụ:

Năng lực phương tiện
*
Đội  xe container đông đảo và hùng hậu được sản xuất tại Mỹ với tiêu chuẩn chất lượng rất cao.

* Ngoài phát triển đội ngũ xe container Tín Nghĩa còn phát triển đội ngũ xe tải từ 1,25 tấn đến 20 tấn cả thùng kín và thùng bạt với thương hiệu Isuzu và thương hiệu Thaco Trường Hải đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất.

Giải pháp về marketing :

Yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa những sản phẩm cùng loại chỉ có thể là những dịch vụ cộng thêm mà công ty dành cho khách hàng.

Nắm bắt được mong muốn của khách hàng và cung cấp dịch vụ đáp ứng khác biệt sẽ là một lợi thế cạnh tranh bền vững của công ty. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, thu thập và xử lý thông tin từ hệ thống phân phối, từ khách hàng, từ thị trường để phục vụ hiệu quả cho việc thiết kế sản phẩm, hạn chế theo hướng chủ quan.

Dịch vụ mà nhóm được tư vấn quan tâm nhiều nhất là các dịch vụ đi kèm.