Tầm nhìn

Trở thành một Công ty thương hiệu trong lịch vực cung cấp dịch vụ giải pháp logistics . Luôn là đơn vị tiên phong đi đầu trong công cuộc đổi mới khoa học công nghệ kỹ thuật mang lại giá trị cao nhất cho cổ đông,người lao động và xã hội.

Sứ mệnh

Cung cấp dịch vụ/ giải pháp, chuỗi cung ứng logistics cho các nhà sản xuất, thương mại, phân phối sản phẩm hàng hóa tại Việt Nam và các nước trong khu vực

Giá trị cốt lõi

Chuyên nghiệp – Năng động – Phát triển – Bền vững