CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG TY

  • Căn cứ vào Đề án thành lập Công ty CP Tiếp Vận Tín Nghĩa
  • Căn cứ vào Quyết định thành lập, Giấy phép đăng ký kinh doanh.
  • Căn cứ vào tình hình thực tế và năng lực của công ty.

Nhiệm vụ chính của Công ty CP Tiếp Vận Tín Nghĩa sau khi được thành lập là xây dựng công ty phát triển hướng tới mục tiêu chiến lược trở thành “ Công ty thương hiệu trong lịch vực cung cấp dịch vụ giải pháp logistics ”

Với nhiệm vụ đó, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty CP Tiếp Vận Tín Nghĩa, toàn thể CBCNV công ty thống nhất để ra và phấn đấu :

  1. Xây dựng Công ty trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững, có tính chuyên nghiệp cao trong sản xuất,thi công cơ giới và lắp máy, sử dụng các thiết bị đạt hiệu quả cao nhất trong công tác sản xuất kinh doanh nhằm tăng lợi nhuận đồng thời đẩy mạnh công tác lắp máy và gia công cơ khí, sản xuất công nghiệp góp phần xây dựng uy tín, thương hiệu và sức mạnh của công ty.
  2. Tạo việc làm và thu nhập cao cho người lao động, cán bộ công nhân viên chức công ty.
  3. Hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.
  4. Dịch vụ của Công ty đảm bảo yêu cầu lợi ích lâu dài cho khách hàng, góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.